What does Lan == to do in her free time a. would like b. likes c. want

Question

What does Lan …………………… to do in her free time
a. would like b. likes c. want d. has

in progress 0
Bella 1 năm 2021-08-28T19:05:52+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:07:10+00:00

  What does Lan …………………… to do in her free time

  a. would like       b. likes          c. want        d. has

  –> C. want

  vì does là thì hiện tại và sau does + V nguyên thể không chia

  mà would like (thì qua khứ), likes và has (là V đã chia)

  Dịch: (Lan muốn làm gì khi rảnh rỗi)

  0
  2021-08-28T19:07:16+00:00

  What does Lan …………. to do in her free time?

  C.want.

  #chúcbạnhọctốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )