what should you do to have traffic safety ? Cấm chép mạng mình có tìm hiểu trước rồi nha Bạn nào nhanh mình cho hay nhất và vote 5 sao

Question

what should you do to have traffic safety ?
Cấm chép mạng mình có tìm hiểu trước rồi nha
Bạn nào nhanh mình cho hay nhất và vote 5 sao

in progress 0
Madelyn 1 giờ 2021-10-12T02:10:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:12:22+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Around the world, there are traffic accidents that can kill people even one wrong step can go a mile, and Vietnam is no exception.
  In Vietnam, there are many traffic accidents. It is something that takes people’s lives with only a small mistake in traffic and robs the victim’s family. So we need to change our perception when in traffic. We must obey traffic laws such as wearing helmets while on a motorcycle, in the correct pedestrian lane, not in the second or third row. Do not pass the red light.
  Safety is number one. Around the world, there is a day to commemorate the victims of the traffic accident. Don’t let Death steal your life even if you made a small mistake. A person’s life is very precious.

  0
  2021-10-12T02:12:39+00:00

  Traffic safety is a popular issue in the conversation regarding human casualties. What do you think it has to do with each other? But exactly without discipline from the government, we will not be safe every time in traffic. To prevent this from happening, it is very fortunate to have proper traffic rules such as wearing a helmet when riding vehicles such as motorbikes, electric cars or even bicycles if necessary. Pedestrians must stay on the right side of the road, do not go to row 3 or row 4. When pedestrians cross the street, they must look ahead and back carefully, raise their hands in signals and must not jump, block the path of public vehicles larger field. It is important not to pass the red light, adults traveling with children must carefully watch for children to avoid unexpected things. Safety is always above other things. Be careful when in traffic otherwise you will fall into the arms of death right there. Thanks for listening!

  DỊCH

  Vấn đề an toàn giao thông là một vấn đề hay được đề cập tới trong các cuộc trò chuyện liên quan đến tỉ lệ thương vong của con người. Bạn nghĩ nó có liên quan gì tới nhau? Nhưng chính xác nếu không có những kỉ luật từ chính quyền thì chúng ta cũng sẽ không được an toàn mỗi khi tham gia giao thông. Để tránh cho tình trạng này xảy ra, rất may mắn khi đã có những nội quy tham gia giao thông đúng đắn như đội mũ bảo hiểm khi đi các loại xe như xe máy, xe điện hay kể cả là xe đạp nếu cần thiết. Nguời đi bộ thì phải đi đúng lề đường, không đi hàng 3, hàng 4. Khi người đi bộ qua đường thì phải nhìn trước sau cẩn thận, giơ tay ra tín hiệu và không được đùa nhảy, chặn đường đi của những xe công trường to hơn. Điều quan trọng là không vượt đèn đỏ, người lớn đi cùng trẻ em thì phải trông chừng trẻ cẩn thận tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn. An toàn luôn phải xếp trên những điều khác. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông nếu không bạn sẽ rơi vào vòng tay của thần chết ngay đấy. Cảm ơn đã lắng nghe!

  *K biết có dài quá không ạ*

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )