what(you/do)-..when you graduate university Next week we (have)-.many kinds ò examintion it (be)-. a very busy

Question

what(you/do)……when you graduate university
Next week we (have)…..many kinds ò examintion it (be)….. a very busy

in progress 0
Brielle 12 phút 2021-09-07T08:00:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:01:53+00:00

  1. What will you do when you graduate university.

  ⇒ Tương lai đơn + when + hiện tại đơn

  2. Next week we will have many kinds of examintion it will be a very busy.

  ⇒ next week: tương lai đơn cả hai vế 

  0
  2021-09-07T08:02:19+00:00

  Có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé ????‍♀️

  `1.` What(you/do).will you do….when you graduate university

  ( Tạm dịch : Bạn sẽ làm gì sau khi bạn tốt nghiệp đại học )

  `2.` Next week we (have)..will have…many kinds ò examintion it (be).will be…. a very busy

  ( Tạm dịch : Tuần sau chúng tôi sẽ có nhiều loại bài kiểm tra nó sẽ là rất bận rộn )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )