what you (do)-.yesterday? giải thích tại

Question

what you (do)…..yesterday? giải thích tại

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-07-24T19:13:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:14:35+00:00

  What did you do yesterday?
  Yesterday :là dấu hiệu ngày hôm qua thì ta chia là quá khứ đơn

  0
  2021-07-24T19:14:53+00:00

  What you (do) did you do yesterday?

  GT: Câu này chia thì quá khứ đơn nên dùng did.

  Dịch: Bạn làm gì vào ngày hôm qua?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )