“When the bell rings take the meat out of the oven,” my sister said. A. My sister warned me against taking the meat out of the oven when the bell ran

Question

“When the bell rings take the meat out of the oven,” my sister said.
A. My sister warned me against taking the meat out of the oven when the bell rang.
B. My sister said that when the bell rang I was to take the meat out of the oven.
C. My sister suggested that I should take the meat out of the oven when the bell rang.
D. My sister asked me that when the bell rang to take the meat out of the oven.
Kèm giải thích nhé. Cảm ơn.

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-14T09:26:50+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T09:28:14+00:00

  Đề (dịch: “Khi chuông reo thì lấy thịt ra khỏi lò”, chị tôi nói.)

  C (dịch: Chị gái tôi gợi ý rằng nên lấy thịt ra khỏi lò khi chuông reo)

  Đáp án: C(đáp án này khớp với đề)

  Cho mình xin ctlhn ạ

  0
  2021-10-14T09:28:17+00:00

  Đáp án: C

  Giải thích: +)cấu trúc gián tiếp

  +) Kết hợp với cấu trúc : $S+tobe+to+V_o$: ai đó phải/nên làm gì.

  “When the bell rings take the meat out of the oven,” my sister said.

  Tạm dịch: “Khi chuông reo, hãy lấy thịt ra khỏi lò,” chị tôi nói.

  My sister said that when the bell rang I was to take the meat out of the oven.

  Tạm dịch: Chị gái tôi nói rằng khi chuông reo tôi phải lấy thịt ra khỏi lò.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )