When we are on holiday, we used to go to the beach every day. A B C

Question

When we are on holiday, we used to go to the beach every day.
A B C D
Mọi người cho em hỏi tại sao sai A ạ
cho em xin ctruc vs ạ

in progress 0
Ruby 2 tuần 2021-08-30T16:29:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:30:57+00:00

  Bạn dựa vào cấu trúc ạ

  when-we-are-on-holiday-we-used-to-go-to-the-beach-every-day-a-b-c

  0
  2021-08-30T16:31:06+00:00

  `text(Cấu trúc: Used to V- thường làm gì trong quá khứ)`

  `text(Dịch: Khi chúng tôi đi nghỉ mát , chúng tôi thường ra ngoài biển mỗi ngày)`

  `text(A – Are → were)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )