“wife-aunt” có nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google dịch nha)

Question

“wife-aunt” có nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google dịch nha)

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-13T06:33:02+00:00 2 Answers 4 views -1

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:34:13+00:00

  wife-aunt có nghĩa là vợ-dì 

  Tra trong từ điển no coppy

  xin hay nhất  &&

  0
  2021-11-13T06:34:24+00:00

  Bạn ơi từ “wife-aunt” có nghĩa:

  +Là vợ-dì nha bn.

  Ko copy:Angianghoidap247

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )