Wirte an essay andvantages of using a smartphone

Question

Wirte an essay andvantages of using a smartphone

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-20T18:15:12+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:16:24+00:00

  vay duoc khong

  wirte-an-essay-andvantages-of-using-a-smartphone

  0
  2021-09-20T18:16:36+00:00

     In the age of science and technology , electronic device play an integraf part in our life. They are used in all respects. being a student ,I think electronics should be allwed in school because of various benefic from which we can get.

     First of all, they can be used for both research and learning. Students use them for downloading and storing information and documents. This saves us time studying and makes our backpacks lighter and easier to carry.
     Second, students learn more using useful learning apps on smartphones, laptops, tablets, and other multimedia tools such as dictionaries, spelling, and translation. , pronunciation, search for essential information and more. In addition, instead of assigning assignments in class, teachers can assign assignments online and mark them directly online through the system, which helps teachers spend less time in marking each lesson because only Need for the answer of each system, the students can be automatically corrected.
     Last but not least, personal electronic devices do more than harm to students, as in the past Covid-19 conditions. In order for the students not to lose their knowledge but to participate in epidemic prevention, everyone has also actively participated in online learning. This shows that the devices are more beneficial.
     I recommend that teachers allow and encourage the use of these devices inside and outside the classroom to improve student and student learning.

  dịch:

     Trong thời đại khoa học và công nghệ, thiết bị điện tử đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng được sử dụng trong mọi khía cạnh. là một sinh viên, tôi nghĩ rằng điện tử nên được đưa vào trường học vì những lợi ích khác nhau mà chúng ta có thể nhận được.

     Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho cả việc nghiên cứu và học tập. Học sinh sử dụng chúng dể tải và lưu trữ thông tin và tài liệu. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian học tập và làm cho ba lô chúng ta nhẹ và dễ mang đi hơn.

     Thứ hai, học sinh học tối hơn bằng cách sử dụng những ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và những công cụ đa phương tiện khác như là từ điển, đánh vần, dịch, phát âm , tìm kiếm thông tin cần biết và những ứng dụng khác. Ngoài ra, thay vì giao bài tập tại lớp, thì cô thầy có thể giao bài tập qua mạng và chấm trực tiếp trên mạng thông qua hệ thống, điều này giúp cho cô thầy tốn ít thời gian hơn trong việc chấm từng bài vì chỉ cần cho đáp án của từng qua hệ thống thì có thể tự động sửa lỗi của học sinh.
     Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thiết bị điện tử cá nhân mang đến nhiều điều tốt hơn là hại cho học sinh như trong điều kiện Covid-19 vừa qua. Để học sinh vừa có thể không bị mất kiến thức mà có thể tham gia phòng chống dịch, thì mọi người cũng đã tham gia tích cực vào việc học online. Điều này cho thấy các thiết bị có lợi nhiều hơn.
     Tôi đề nghị các giáo viên nên cho phép và khuyến khích việc sử dụng những thiết bị này trong và ngoài lớp để năng cao trình độ học tập của học sinh và sinh viên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )