Would you like … Novel ? ( a:read ; b:reading ; c:to read ; d:reads)

Question

Would you like … Novel ? ( a:read ; b:reading ; c:to read ; d:reads)

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-13T05:17:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:18:49+00:00

  `=>` C. to read

  Giải thích:

  Cấu trúc: Would you like + to + $V_{inf}$

  0
  2021-10-13T05:19:02+00:00

  Would you like … Novel ? 

  a: read 

  b: reading 

  c: to read 

  d: reads

  GT. Sử dụng cấu trúc :  Would you like + to V : Đề nghị làm j 

  Dịch : Bạn có muốn đọc cuốn tiểu thuyết không ? (Câu mang tính đề nghị )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )