Write a paragraph about one of endangered species

Question

Write a paragraph about one of endangered species

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-20T17:49:57+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:51:18+00:00

  @ Mimzyy2509:3

  Khuim copyy:(

  Destroying the environment, deforestation to build new cities, slaughtering animals to meet human needs and the consequences of climate change into many animals must disappear forever.

  The wildlife is now at absolute risk, many of them are at alarming levels and are critically endangered. Conservation of many species and many other agencies assess the status of species in specific areas. Many countries have laws that protect conservation-based species, for example, prohibiting hunting, restricting land development or creating protected areas. Some endangered species are the target of broad conservation efforts such as captivity and habitat restoration. What should be done to protect them from extinction? Most of these species are killed for their feathers or for the oil they produce or as a food source. Therefore, the government needs to pass laws to strictly ban and punish those who eat animals in danger. We also need to reduce hunters more, or breed species. I believe that if we work together to solve this problem, we will soon achieve our goal of conserving endangered species

  Bản dịch :

  Tàn phá môi trường, phá rừng để xây dựng thành phố mới, tàn sát động vật để phục vụ nhu cầu của con người và hậu quả của biến đổi khí hậu khiến nhiều loài động vật phải biến mất vĩnh viễn.

  Động vật hoang dã hiện đang bị đe dọa tuyệt đối, nhiều loài đang ở mức báo động và đang ở mức cực kỳ nguy cấp. Bảo tồn nhiều loài và nhiều cơ quan khác đánh giá tình trạng của các loài trong các khu vực cụ thể. Nhiều quốc gia có luật bảo vệ các loài dựa trên cơ sở bảo tồn, ví dụ, cấm săn bắn, hạn chế phát triển đất hoặc tạo ra các khu bảo tồn. Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng là mục tiêu của các nỗ lực bảo tồn rộng rãi như nuôi nhốt và phục hồi môi trường sống. Cần làm gì để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng? Hầu hết các loài này bị giết để lấy lông hoặc lấy dầu chúng tạo ra hoặc làm nguồn thức ăn. Vì vậy, chính phủ cần thông qua luật cấm và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ ăn thịt động vật đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng cần giảm bớt thợ săn, hoặc nhân giống các loài. Tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng

  # Chúc bn hok tốt!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )