Write a passage about a person whom you admire. Ai copy mạng thì viết ở bên dưới giúp mik nhé!

Question

Write a passage about a person whom you admire.
Ai copy mạng thì viết ở bên dưới giúp mik nhé!

in progress 0
Josephine 3 ngày 2021-12-06T22:57:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:59:13+00:00

  Of all people, my mother is the person I admire the most. At the age of forty, my mother seems to be still young. She teaches at a primary school. Teaching is hard work but she loves it. I admire my mother for a couple of reasons. First of all, my mother is a caring woman. She has devoted all her life to taking care of me. I still remember when I was six years old and I had to go to hospital for a surgery. When I first woke up, my mother was still beside me. It was at that moment that I realized how much I love her. Second of all, my mother is the person I could always count on.She is always the first to listen to all of my problems and give me some useful advice. Thanks to her encouragement, I have overcome all my difficulties. In brief, I am very proud of my mother. She is always the person who inspires me the most. 

  Dịch:

  Trong tất cả mọi người, mẹ là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.  Ở tuổi 40, mẹ tôi dường như vẫn trẻ trung.  Cô ấy dạy ở một trường tiểu học.  Dạy học là công việc vất vả nhưng cô rất thích.  Tôi ngưỡng mộ mẹ tôi vì một vài lý do.  Trước hết, mẹ tôi là một người phụ nữ chu đáo.  Cô ấy đã dành cả cuộc đời để chăm sóc tôi.  Tôi vẫn nhớ khi tôi sáu tuổi và tôi phải đến bệnh viện để phẫu thuật.  Khi mới tỉnh dậy, mẹ vẫn ở bên cạnh.  Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình yêu cô ấy đến nhường nào.  Trước hết, mẹ là người mà tôi luôn tin tưởng, mẹ luôn là người đầu tiên lắng nghe mọi vấn đề của tôi và cho tôi những lời khuyên hữu ích.  Nhờ sự động viên của cô ấy, tôi đã vượt qua mọi khó khăn.  Tóm lại, tôi rất tự hào về mẹ tôi.  Cô ấy luôn là người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất.

  0
  2021-12-06T22:59:14+00:00

  Rooster is an example of honesty, healthy with good qualities. Her resistance gradually increased. First, she stopped them and said, “My husband is sick, you are not allowed to torture.” At the beginning of the excerpt, the scene of Mrs. Dau taking care of her sick husband, beaten by powerful mobs, died and lacked life because he had not yet paid money to pay. She ran back and forth, running back and forth, borrowing a handful of rice to cook a thin pot of porridge. In the midst of the times of hardship and hunger, the woman who suffered hundreds of thousands of suffering still loves and cares for her husband. The worms were always writhing, and Mrs. Dau too, severely oppressed, her life threatened, she bravely fought back. Mrs. Dau has the traditional beauty of Vietnamese women, representing the vibrant peasant woman under the oppressive yoke of a semi-colonial and semi-feudal regime when she has not yet met the Party light. protect my family, no one will protect them. All actions are out of her heart but have not been enlightened by the revolution. Indeed, Rooster is a shining example for the brave village!
  The person I admire is Sister Rooster

  Dịch :

  Dậu là điển hình cho sự chân thật, khỏe khoắn với những phẩm chất tốt đẹp.Sự phản kháng của chị đi theo mức độ tăng dần lên. Đầu tiên, chị ngăn bọn chúng lại và nói “chồng tôi đau ốm, các ông không được phép hành hạ”. Mở đầu đoạn trích là cảnh chị Dậu chăm sóc người chồng ốm yếu vừa bị bọn cường hào đánh đập thừa chết thiếu sống chỉ vì chưa có tiền nộp sưu.  Chị tất tả chạy ngược chạy xuôi, vay được nắm gạo nấu nồi cháo loãng. Giữa những lúc khó khăn, đói khổ vây quanh, người phụ nữ chịu trăm nghìn nỗi thống khổ ấy vẫn yêu thương, chăm sóc chồng hết mực.Chỉ một câu nói thôi nhưng đã như một lời cảnh cáo của chị về hành động của bọn chúng.Con giun xéo mãi cũng quằn, chị Dậu cũng vậy, bị áp bức dã man, tính mạng bị đe doạ, chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm. Chị Dậu mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, tiêu biểu cho tầng lớp phụ nữ nông dân giàu sức sống dưới ách áp bức của chế độ nửa thực dân nửa phong kiến khi chưa bắt gặp ánh sáng Đảng.Chị không bảo vệ gia đình của mình thì sẽ không một ai bảo vệ cả. Tất cả những hành động đều là bộc phát từ trái tim của chị chứ chưa được giác ngộ bởi cách mạng.Thật sự chị Dậu là tấm gương sáng cho làng dũng cảm !
  Người em ngưỡng mộ là Chị Dậu 

  $#lam$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )