write a passage in 150 works about your dream school Nhanh hộ

Question

write a passage in 150 works about your dream school
Nhanh hộ

in progress 0
Julia 1 giờ 2021-09-10T11:21:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T11:22:26+00:00

    Hello, today I want to tell you about my dream school. My future sx environment has a super big canteen. We can order whatever we want without having to pay. We will only need to study for 5 days, 2 periods per day, 30 minutes each. we will be out for 30 minutes. In addition, every school year, we will only have exactly 1 test … although we study very little, but it is very effective. We will not need to write articles in notebooks but each student will have an iPad for writing articles. And the teacher will have an ipad, the size of the blue board that teachers still use now. I wish that this future school will be real in the future.  

    Xin chào, hôm nay tôi muốn nói cho bạn về ngôi trường mơ ước của tôi.Ngôi trường tương lai của tôi sx có một canteen siêu lớn. chúng tôi có thê gọi bất cứ món gì mình muốn mà không cần phải trả tiền.chúng tôi sẽ chỉ cần học 5 ngày, mỗi ngày 2 tiết ,mỗi tiết 30 phút.chúng tôi sẽ được ra chơi 30 phút.  Ngoài ra mỗi một năm học, chúng tôi sẽ chỉ có đúng 1 bài thi mà thôi..mặc dù học rất ít nhưng lại rất hiệu  quả. chúng tôi sẽ không cần viết bài vào vở mà mỗi học sinh sẽ có 1 cái ipad để viết bài. còn cô giáo sẽ có 1 cái ipad bảng cỡ bằng cái bảng xanh mà các cô giáo bây giờ vẫn dùng.Tôi  ước rằng ngôi trường tương lai này sẽ có thật ở tương lai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )