write an ending for the fairy tale

Question

write an ending for the fairy tale

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-24T02:58:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T02:59:53+00:00

  The most popular version of this story is the story by the Grimm Brothers, written in the nineteenth century. A little girl, called Little Red Riding Hood, goes into the forest to give food to her sick grandmother. A wolf watches her and plans to eat her meat. The wolf asks where she is going and she innocently replies, then the wolf asks her to pick flowers. Meanwhile, the wolf comes to the grandfather’s house to eat and pretends to be her grandmother’s Red Riding Hood. When she arrived, she was also eaten by wolves. A hunter went to slaughter the wolf, saving her and her grandmother. The stone is put into a wolf’s stomach and dead.

  #votemk5*nhoa#

  0
  2021-10-24T03:00:15+00:00

  Gain, the brother sewed a six-gang bag. Then the bird also drove him to the island full of gold and silver jewels. But his greed overwhelmed when he saw that this island had many treasures. He struggled forever not knowing what to get, what to leave. When he heard the birds urging to bring them home, he immediately took the precious gold and silver piled up in a six-piece iron bag around his back and added it all over. He climbed onto the bird’s back, and the bird had to flap its wings three times to emerge. The bird tried to fly, to the middle of the sea, because the crutches were too many, so it almost plunged into the water.

  When approaching the mainland, the bird staggered, tilted its wings, the brother carrying a sack of gold and silver fell into the deep sea and was swept away by the waves.

  The story of winning the golden meal is a very good one, the story of lessons about gratitude, belief in the good will meet and luck for everyone. The story of golden star fruit also educates children to form good qualities for later life.

  Dịch:

  Được lời, người anh may giấu một cái túi sáu gang. Rồi chim cũng chở anh đi đến nơi hải đảo đầy bạc vàng châu báu. Nhưng tính tham lam làm mắt anh hoa lên khi thấy hải đảo có nhiều của quý giá. Anh ta loay hoay mãi không biết nên lấy thứ gì, bỏ thứ gì. Khi nghe chim giục chở về, anh vơ bạc vàng cháu báu đầy ắp cái túi sáu gang, quấn vào ngang lưng, ngoài ra còn giắt thêm khắp người. Anh ta leo lên lưng chim, chim phải đập cánh ba lần mới lên nổi. Chim cố sức bay, đến giữa biển cả, vì nạng quá, suýt đâm nhào xuống nước mấy lần.

  Khi gần đến đất liền, chim lảo đảo, nghiêng cánh, người anh mang cả túi vàng bạc rơi tõm xuống biển sâu và bị sóng cuốn đi mất tích.

  Truyện ăn khế trả vàng là một câu truyện rất hay, một câu truyện về bài học đền ơn đáp nghĩa, niềm tin ở hiền sẽ gặp lành và may mắn đối với tất cả mọi người. Câu truyện ăn khế trả vàng còn mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ để hình thành những đức tính tốt cho cuộc sống sau này.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )