write environmental protection paragraphs

Question

write environmental protection paragraphs

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-13T17:54:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:55:59+00:00

  Currently, the environment where we live has been heavily polluted. The Earth has had an ozone layer recently. Here I will propose measures to protect the environment. We need to propagate to everyone in the community to plant more trees to green the barren hills to make the Earth’s temperature. Advocate for people not to throw waste into the environment so that the environment in which we live will be clean and beautiful.

  Dịch :

  Hiện nay , môi trường nơi chúng ta đang sống đã bị ô nhiễm nặng nề . Vừa qua Trái Đất đã bị thủng một tầng ô-zôn . Sau đây tôi sẽ đề xuất các biện pháp để bảo vệ môi trường . Chúng ta cần tuyên truyền mọi người trong cộng đồng hãy trồng nhiều cây để phủ xanh đồi trọc làm cho nhiệt độ của Trái Đất . Vận động mọi người không thải rác ra môi trường để môi trường nơi chúng ta sinh sống trở nên sạch sẽ và tươi đẹp . 

  #Hok tốt + Hay nhất

  #PeachTea

  0
  2021-10-13T17:56:45+00:00

  This environmental pollution is getting heavier and heavier, it makes the greenhouse effect hotter, polluting water sources, soil, forests, … We need a protective environment. Do not discharge water into the sea, waste clean water. Trees have more trees, the plant gas needs to be purified before cleaning the environment. Recycling garbage, discarded materials. Let’s protect the environment together.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )