write paragraph about 200 words about What sorts of things can you do in their homes to reduce the amount of energy they use?

Question

write paragraph about 200 words about
What sorts of things can you do in their homes to reduce the amount of energy they use?

in progress 0
Everleigh 8 giờ 2021-09-20T09:36:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:37:37+00:00

  @ Mimzyy2509:3

  Khuim copy:((

  We can now totally change our energy habits in order to achieve our goals of saving energy and reducing greenhouse gas emissions. Just doing a few small tasks below you can reduce a large amount of CO2 emissions and reduce the cost of household bills.

  Saving energy not only saves money, but also minimizes the requirement of using fossilized natural foods such as kerosene, coal, natural gas … Working with these ingredients is also possible. means reducing the amount of CO2 – the cause of the warming phenomenon of the earth and other cells of different formats – the environment out.

  We should do some work such as:
  Increase the refrigerator temperature. …
  Set the washing machine to hot or cold water temperature, not for hot water mode. …
  Ensure that when washing dishes with a machine, the dishes and chopsticks must be loaded with value. …
  The temperature of the high-temperature module. …
  Choose energy-efficient products when replacing old appliances

  Energy is very important to our lives, please know the amount of energy saving. Energy savings are also protected by us.

  Bản dịch : 

  Giờ đây, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thói quen sử dụng năng lượng để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Chỉ cần thực hiện một vài thao tác nhỏ dưới đây bạn có thể giảm thiểu một lượng lớn khí CO2 thải ra ngoài và giảm chi phí cho các hóa đơn trong gia đình.

  Tiết kiệm năng lượng không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn giảm thiểu yêu cầu sử dụng các thực phẩm tự nhiên hóa thạch như dầu hỏa, than đá, khí đốt tự nhiên … Làm việc với các thành phần này cũng có thể. nghĩa là giảm lượng CO2 – nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên của trái đất và các tế bào có định dạng khác – môi trường ra ngoài.

  Chúng ta nên làm một số công việc như:
  Tăng nhiệt độ tủ lạnh. …
  Đặt máy giặt ở nhiệt độ nước nóng hoặc lạnh, không đặt chế độ nước nóng. …
  Đảm bảo khi rửa bát bằng máy thì bát, đũa phải đúng giá trị. …
  Nhiệt độ của mô-đun nhiệt độ cao. …
  Chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng khi thay thế các thiết bị cũ

  Năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, hãy biết tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng cũng được chúng tôi bảo vệ.

  # Chúc bn hok tốt!~

  0
  2021-09-20T09:37:49+00:00

  Most people waste so much electricity by consuming too much at home. To avoid this, there are many common ways to save energy: First, you should turn off the power when you leave the house or when you don’t need it. Secondly, you should use renewable energy sources to save energy. Thirdly, you should use public transport or go to work on foot instead of driving. Fourth, you’d better take a shower instead of a bath to save water. Lastly, the reduction of fossil fuels is needed. Saving energy is really important for you and our environment but if you don’t want to save energy, you will have to spend money paying the electric bill yourself

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )