Ý 1. -So sánh thế năng đàn hồi của 1 lò xo khi bị kéo dãn thêm 8cm? – Khi 1 quả cầu rời khỏi chân ta đag bay lên cao thì động năng, thế năng hấp dẫn c

Question

Ý 1.
-So sánh thế năng đàn hồi của 1 lò xo khi bị kéo dãn thêm 8cm?
– Khi 1 quả cầu rời khỏi chân ta đag bay lên cao thì động năng, thế năng hấp dẫn của quả cầu thay đổi ntn?
– Khối nước đag đổ xuống từ đỉnh thác .Càng đi xuống thế năng háo dẫn, động năng của khối nước thay đổi ntn?
Ý 2:Một quả cầu đc gắn vs 1 đầu của lò xo đặt trên mặt đất .Kéo quả cầu lò xo giãn ra và giữ cho quả cầu đứng yên. Khi đó sẽ có những dạng cơ năng nào?Thả quả cầu lò xo sẽ kéo quả cầu chạy vào .Lúc đó cơ năng của lò xo sẽ thay đổi ntn? Cơ năng của quả cầu sẽ thay đổi ntn?

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-10-28T14:58:09+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:00:02+00:00

  Đáp án:

  1. – KHi bị kéo dãn thêm 8cm thì độ biến dang tăng thêm 8cm do đó thế năng đàn hồi cũng tăng theo.

  – Khi động năng của quả cầu sẽ giảm dần còn thế năng hấp dẫn sẽ tăng dần.

  – Khi nước rơi xuống thì thế năng hấp dẫn sẽ giảm dần còn động năng sẽ tăng dần.

  2. KHi đó ta có thế năng đàn hồi.

  KHi thả ra thì thế năng đàn hồi giảm dần, động năng của quả cầu tăng dần. Tuy nhiên cơ năng của quả cầu thì luôn được bảo toàn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )