y x 2 + x3 + y x 4 +y = 2010 mọi người giúp em với ạ em đang gấp

Question

y x 2 + x3 + y x 4 +y = 2010
mọi người giúp em với ạ em đang gấp

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-16T00:51:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:52:49+00:00

  Sửa đề: $y × 2 + y × 3 + y × 4 + y = 2010$

  $⇔ y × (2+3+4+1) = 2010$

  $⇔ y × 10 = 2010$

  $⇔ y = 2010 ÷ 10$

  $⇔ y = 201$

   

  0
  2021-10-16T00:53:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   y x 2 + x + 3 + y x 4 +y = 2010

  y x ( 2 + 3 + 4 + 1 )          = 2010

  y x          10                         = 2010

  y                                      = 2010 : 10

  y                                      = 201

  học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )