y x 5=1/6+3/7 giải hộ mình cho 5 sao luôn mặc dù mình bt

Question

y x 5=1/6+3/7 giải hộ mình cho 5 sao luôn mặc dù mình bt

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-08-16T16:26:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:28:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  y x 5=1/6+3/7

  y x 5 = 25/42

  y        = 25/42:5

  y        = 5/42

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-08-16T16:28:12+00:00

  Đáp án:

   ` y xx 5= 1/6 + 3/7`

  ` y xx 5= 7/42 + 18/42`

  `y xx 5= 25/42`

  `y        =25/42 : 5`

  `y       =5/42`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )