X,Y là 2 este chứa vòng benzen đều có công thức phân tử C8H8O2. Đun nóng 16,32g hh E chưa X,Y cần dùng 200ml dd NaOH 1M cô cạn dd sau phản ứng thu đượ

Question

X,Y là 2 este chứa vòng benzen đều có công thức phân tử C8H8O2. Đun nóng 16,32g hh E chưa X,Y cần dùng 200ml dd NaOH 1M cô cạn dd sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối có khối lượng m gam. Giá trị m

in progress 0
Julia 37 phút 2021-09-16T01:12:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:14:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nE=0,12(mol)

  nNaOH=0,2(mol)

  ⇒E chứa este của ancol(x mol) và este của phenol (y mol)

  nE=x+y=0,12

  nNaOH=x+2y=0,2

  ⇒x=0,04 và y=0,08

  ⇒nAncol=0,04(mol)

  nH2O=0,08(mol)

  TH1: Ancol là CH3OH(tạo ra từ C6H5COOCH3)

  Dùng đinh luật BTKL⇒mMuối=21,6(g)

  TH2:ANcol là C6H5CH2OH(tạo ra từ HCOOCH2C6H5)

  Dùng BTKL⇒mMuối=18,56(g)

  0
  2021-09-16T01:14:44+00:00

  $n_E=\dfrac{16,32}{136}=0,12 mol$

  $\dfrac{n_{NaOH}}{n_E}=1,67\to$ có 1 este phenol 

  Tạo 2 muối nên este là $HCOOC_6H_4CH_3$ (x mol), $HCOOCH_2C_6H_5$ (y mol)

  $\Rightarrow x+y=0,12; 2x+y=0,2$

  $\Rightarrow x=0,08; y=0,04$

  Muối gồm:

  $HCOONa: x+y=0,12$

  $CH_3C_6H_4ONa: 0,08 mol$

  $\to m=0,12.68+0,08.130=18,56g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )