xy mũ 2 trừ 3xy mũ 2 cộng 2 tại x bằng 2 , y bằng -2

Question

xy mũ 2 trừ 3xy mũ 2 cộng 2 tại x bằng 2 , y bằng -2

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-09-12T23:27:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:29:03+00:00

  Đáp án:

   $= -14$

  Giải thích các bước giải:

  Thay $x = 2; y = -2$ và biểu thức $xy^2 – 3xy^2 + 2$, ta được:

  $2 . (-2)^2 – 3 . 2 . (-2)^2 + 2$

  $= 2 . 4 – 6 . 4 + 2$

  $= 8 + 24 + 2 = -14$

  Vậy tại $x = 2; y = -2$ thì giá trị của biểu thức là $-14$.

  0
  2021-09-12T23:29:40+00:00

  Creative Team Name

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )