ý nào sau đây đúng nhất về dự phân bố dân cư trên thế giới A, nhiều vùng không có người ở B Có những vùng rất đông dân C dân cư phân bố k đều D c

Question

ý nào sau đây đúng nhất về dự phân bố dân cư trên thế giới
A, nhiều vùng không có người ở
B Có những vùng rất đông dân
C dân cư phân bố k đều
D có những vùng thưa dân

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-05T02:34:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:36:09+00:00

  ý nào sau đây đúng nhất về dự phân bố dân cư trên thế giới

  A, nhiều vùng không có người ở

  B Có những vùng rất đông dân

  C dân cư phân bố k đều

  D có những vùng thưa dân

  #chúc bạn học tố nha

  0
  2021-08-05T02:36:19+00:00

  @Shin

  Ý nào sau đây đúng nhất về dự phân bố dân cư trên thế giới 
  A, nhiều vùng không có người ở 
  B Có những vùng rất đông dân 
  C  dân cư phân bố k đều 
  D có những vùng thưa dân

  —>Có nơi dân số lên cao hàng loạt,những nơi không có nguồn tài nguyên thì sẽ thưa dân 

  –>Dân số phân bố ko đều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )