Ý nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ? A. Cơ cấu ngành đa dạng, vị trí nổi bật là các ngành công nghệ cao. B. Có số

Question

Ý nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

A.
Cơ cấu ngành đa dạng, vị trí nổi bật là các ngành công nghệ cao.
B.
Có số lượng trung tâm công nghiệp nhiều nhất so với các vùng khác.
C.
Có trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước.
D.
Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-09-02T13:42:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:43:50+00:00

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

  A. Cơ cấu ngành đa dạng, vị trí nổi bật là các ngành công nghệ cao.

  B. Có số lượng trung tâm công nghiệp nhiều nhất so với các vùng khác.

  C. Có trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước.

  D. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

  0
  2021-09-02T13:44:09+00:00

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

  A. Cơ cấu ngành đa dạng, vị trí nổi bật là các ngành công nghệ cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )