y nghia cua cong cuoc doi moi cua lien xo la gif

Question

y nghia cua cong cuoc doi moi cua lien xo la gif

in progress 0
Claire 3 ngày 2021-12-07T01:08:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:10:21+00:00

  Ý nghĩa của công cuộc đổi mới ở Liên Xô:

  * Đối với Liên Xô:

  – Từ 1 nước nông nghiệp trở thành 1 cường quốc CN, với nền CN phát triển hùng hậu, một nền CN được cơ giới hóa

  – Bộ mặt đất nước Liên Xô có nhiều thay đổi sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao

  * Đối với thế giới:

  – Liên Xô trở nên hùng mạnh phá thế bao vây của các nước TB, trở thành 1 thực thể mà các nước TB k thể xem thường, buộc họ phải lần lượt từ bỏ chính sách cô lập và bao vây Liên Xô. Từ những năm 1924 -1925 các nước TB lần lượt công nhận và đặt quan hệ NG với LX

  – Liên Xô có đủ sức mạnh vật chất và tinh thần để chiến đấu chống CNPX

  0
  2021-12-07T01:10:35+00:00

  Trong những năm 1945-1950: Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn.

  + Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh.

  + Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )