ý nghĩa của hướng động ứng động đối với đời sống thực vật

Question

ý nghĩa của hướng động ứng động đối với đời sống thực vật

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-11-10T20:59:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:00:44+00:00

  Đáp án:

   Hướng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

  Ứng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.   

   

  0
  2021-11-10T21:01:13+00:00

  Ý nghĩa của hướng động: Giúp thực vật hướng đến những tác nhân có lợi và tránh xa các tác nhân có hại, từ đó có thể thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, giúp nó tồn tại và phát triển theo thời gian.

  Ý nghĩa của ứng động: Ngoài các tác nhân có hướng, ngoài môi trường còn chứa nhiều loại tác nhân khác vô hướng, ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng với các điều kiện của môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )