Ý nghĩa của nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư ?( câu hỏi của đại học)

Question

Ý nghĩa của nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư ?( câu hỏi của đại học)

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-08-23T06:41:36+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:43:01+00:00

  Giá trị thặng dư chính là giá trị do công nhân làm thuê lao động sản sinh ra vượt quá giá trị sức lao động của họ nhưng bị nhà tư bản chiếm đoạt hết. Đối với hoạt động sản xuất, nhà tư bản phải chi vào tư liệu sản xuất và mua sức lao động. Mục đích khi chi tiền là nhằm thu được một số tiền dôi ra ngoài số tiền mà họ đã chi trong quá trình sản xuất. Số tiền dôi ra chính là giá trị thặng dư.

  Như vậy phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm hết được gọi là giá trị thặng dư. 

  Giá trị thặng dư được Mác nghiên cứu dưới góc độ hao phí lao động. Trong đó công nhân làm thuê sản xuất nhiều giá trị hơn chi phí được trả cho họ. Đây là yếu tố được quy định bởi tiền lương tối thiểu chỉ đủ cho họ sinh sống với tư cách người lao động. Đối với Mác sự bóc lột sức lao động chỉ có thể được loại bỏ khi nhà tư bản trả cho họ toàn bộ giá trị mới được tạo ra. 

  Hiện có 2 phương pháp chủ yếu để thu được giá trị thặng dư: 

  • Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.
  • Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )