Ý nghĩa của sự thay đổi hình thái NST như đóng soắn cực đại ở kì giữa và tháo xoắn ở kì cuối

Question

Ý nghĩa của sự thay đổi hình thái NST như đóng soắn cực đại ở kì giữa và tháo xoắn ở kì cuối

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-23T03:50:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:51:51+00:00

  * Ỹ nghĩa : 

  + NST đóng xoắn cực đại ở kì giữa để thuận tiện cho quá trình di chuyển về 2 cực của tế bào ở kì sau 

  + NST tháo xoắn ở kì cuối để chuẩn bị cho lần phân bào tiếp theo để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi của NST

  0
  2021-09-23T03:51:54+00:00

  Đáp án:

  Ý nghĩa của sự tháo xoắn ở kì trung gian:

  – Giúp cho ADN thực hiện các chức năng phiên mã tổng hợp protein cho tế bào lớn lên

  – Khi NST tháo xoắn thì ADN mới nhân đôi được

  Ý nghĩa của sự đóng xoắn cực đại ở kì giữa: Giúp cho sự phân li của NST ở kì sau được dễ dàng, tránh khỏi sự đứt gãi khi phân chia

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )