ý nghĩa của sự trao đổi chéo NST trong giảm phân về mặt di truyền là gì ?

Question

ý nghĩa của sự trao đổi chéo NST trong giảm phân về mặt di truyền là gì ?

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-15T08:26:09+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:27:17+00:00

  Ý nghĩa của sự trao đổi chéo NST trong giảm phân về mặt di truyền là gì ?

  Giải thích các bước giải:

  Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền 

  0
  2021-10-15T08:27:23+00:00

  Đáp án:  Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )