ý nghĩa của tinh thần đoàn kết để làm nên chiến thắng phong trào Tây Tại sao phải lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh Lê

Question

ý nghĩa của tinh thần đoàn kết để làm nên chiến thắng phong trào Tây
Tại sao phải lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh Lê

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-05T02:59:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:00:51+00:00

  — Ý nghĩa của tinh thần đoàn kết làm nên chiến thắng phong trào Tây Sơn là…. (Câu này mình cũng không biết nữa xin lỗi:<)

  — Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê để đặt cơ sở thống nhất lãnh thổ.

  0
  2021-10-05T03:01:31+00:00

  *

  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

  + Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

  *

   – Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đem quân đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.

      – Nguyễn Nhạc tạm hòa với Trịnh để đánh Nguyễn.

      – Năm 1777,quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.

      – Tháng 6 – 1786, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, sau đó tiến thẳng ra Đàng Ngoài với danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh”.

  Quảng cáo

      – Giữa năm 1786, bắt chúa Trịnh, giao quyền cho vua Lê.

      – Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm

  Vũ Văn NhậmVũ Văn Nhậm (chữ Hán: 武文任, ? – 1788) hay Võ Văn Nhậm, là một danh tướng nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam…., lật đổ chính quyền vua Lê, tự tay xây dựng chính quyền mới.

      → Quân Tây Sơn đã lật đổ được các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh. Lê thối nát và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )