ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Question

ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-19T18:37:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:38:19+00:00

  – Hai loại đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn, với mức độ phèn, mặn khác nhau: trong điều kiện thiếu nước ngọt vào mùa khô, việc cải tạo và sử dụng hai loại đất này càng khó khăn hơn. Cần phải áp dụng các biện pháp thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống thủy lợi.

  – Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực của cả nước, đẩy mạnh cải tạo hai loại đất trên sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

  0
  2021-09-19T18:38:45+00:00

   Nếu được cải tạo thì sẽ mở rộng thêm diện tích canh tác hoặc nuôi trồng thủy sản bằng các biện pháp thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch để thoát nước vào mùa mưa lũ, giữ nước ngọt vào mùa cạn, lựa chọn cơ cấu cây trồng thích hợp với đất phèn, đất mặn thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

  ~Học tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )