Ý nghĩa của việc ta ký “Hiệp định Sơ bộ” và “Tạm ước Việt -Pháp” ?

Question

Ý nghĩa của việc ta ký “Hiệp định Sơ bộ” và “Tạm ước Việt -Pháp” ?

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-10-28T13:53:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:54:51+00:00

  Ý nghĩa việc ký Hiệp định sơ bộ và Tạm ước Việt – Pháp là Làm cho nhân dân Pháp  nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới qua đó hiểu biết sâu hơn về tình hình Việt Nam, về Chính phủ Hồ Chí Minh. Đồng thời củng cố vững chắc về mặt pháp lý Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

  0
  2021-10-28T13:54:55+00:00

  hiệp định sơ bộ : là để thực hiện chủ trương ”hòa để tiến”, hòa với pháp để có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng, loại bỏ được kẻ thù là trung hoa dân quốc.

  tạm ước việt pháp: giúp ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, giúp ta loại bớt được kẻ thù 20 vạn quân trung hoa dân quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )