ý nghĩa và kết quả cuộc khởi nghĩa bà triệu đi mình đang cần gắp

Question

ý nghĩa và kết quả cuộc khởi nghĩa bà triệu đi mình đang cần gắp

in progress 0
Remi 21 phút 2021-10-05T05:28:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T05:30:04+00:00

  khởi dậy tinh thần yêu nc của nhân dân ta, nhân dân quyết bảo vệ đất nc 

  0
  2021-10-05T05:30:08+00:00

  Ý nghĩa:

  -Khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết tâm dành lại độc lập cho dân tộc

  Kết quả:

  -Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp

  -Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền- Hậu Lộc- Thanh Hóa)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )