y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

Question

y= tanx +2sinx là hàm số chẵn hay lẻ ạ????

in progress 0
Adalynn 3 giờ 2021-09-26T16:02:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:04:19+00:00

  $D=\mathbb{R}$ \ $\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi\}$

  $f(x)=\tan x+2\sin x$

  $f'(x)=\tan(-x)+2\sin(-x)=-\tan x-2\sin x=-f(x)$

  Vậy $f(x)$ là hàm lẻ

  0
  2021-09-26T16:04:45+00:00

  Đáp án: Hàm số lẻ

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $f(x)=tanx +2sinx$

  $f(-x)=tan(-x)+2sin(-x)$

  $=-tanx-2sinx$

  $=-(tanx+2sinx)=-f(x)$

  Vậy $y= tanx +2sinx $ là hàm số lẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )