║x ║+ ║y ║ ≥ ║x+y ║.Dấu”=”xảy ra khi x.y>0 Tìm GTNN của đẳng thức: B= ║ x-103 ║+(3-x) (║)là giá trị tuyệt đối nha mn.Cho phép tra mạng nhưng phải đ

Question

║x ║+ ║y ║ ≥ ║x+y ║.Dấu”=”xảy ra khi x.y>0
Tìm GTNN của đẳng thức:
B= ║ x-103 ║+(3-x)
(║)là giá trị tuyệt đối nha mn.Cho phép tra mạng nhưng phải đúng.

in progress 0
Parker 4 phút 2021-09-10T02:03:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:05:07+00:00

  Đáp án:

  $B_{min}=100⇔ 3≤x≤103$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:$B=|x-103|+|3-x|$

  $⇒B=|x-103|+|x-3|$

  Áp dụng $BĐT |x|+|y|≥|x+y|$

  $⇒B≥|x-103+x-3|=|100|=100$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi:

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l} \left \{ {{x-103≥0} \atop {3-x≥0}} \right.\\ \left \{ {{x-103≤0} \atop {3-x≤0}} \right.\end{array} \right.\)

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}\left \{ {{x≥103} \atop {x≤3}} \right.-\text{Vô lý} \\\left \{ {{x≤103} \atop {x≥3}} \right. \end{array} \right.\) 

  Do đó:$3≤x≤103$

  Vậy $B_{min}=100⇔ 3≤x≤103$

  Xin câu trả lời hay nhất 

  0
  2021-09-10T02:05:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )