X, Y, Z là ba hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng, công thức phân tử Y hơn X ba nhóm metylen, Z hơn Y ba nhóm metylen. Khối lượng Z gấp ba lần khối lượng p

Question

X, Y, Z là ba hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng, công thức phân tử Y hơn X ba nhóm metylen, Z hơn Y ba nhóm metylen. Khối lượng Z gấp ba lần khối lượng phân tử của X. Đốt cháy hết a mol Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch xút lượng dư thì khối lượng bình xút tăng lên bao nhiêu gam?

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-08-22T22:42:59+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:44:41+00:00

  X, Y, Z là đồng đẳng hơn nhau 3 metylen, $M_X<M_Y<M_Z$

  Đặt $M_X=x\Rightarrow M_Y=x+14.3=x+42; M_Z=x+14.3+14.3=x+84$ 

  Ta có: $x+84=3x$

  $\Leftrightarrow x=42 (C_3H_6)$

  Vậy hỗn hợp Y gồm các chất có dạng $C_nH_{2n}$, quy về hh $CH_2$

  Bảo toàn nguyên tố: $n_{CO_2}=n_{H_2O}=a(mol)$

  $\to \Delta m=44a+18a=62a (g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )