Yêu cầu kỹ thuật trong cách nhặt rau muống làm trộn nộm: A. Để dài B. Nhặt bỏ cọng, lá già D. Tổng hợp ý B, C C. Cắt khúc dài 15 cm, chẻ nhỏ, ngâm nư

Question

Yêu cầu kỹ thuật trong cách nhặt rau muống làm trộn nộm:
A. Để dài
B. Nhặt bỏ cọng, lá già D. Tổng hợp ý B, C
C. Cắt khúc dài 15 cm, chẻ nhỏ, ngâm nước
D. Tổng hợp ý B, C

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-27T21:07:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:08:17+00:00

  Yêu cầu kỹ thuật trong cách nhặt rau muống làm trộn nộm:
  A. Để dài 
  B. Nhặt bỏ cọng, lá già 
  C. Cắt khúc dài 15 cm, chẻ nhỏ, ngâm nước
  D. Tổng hợp ý B, C

  0
  2021-10-27T21:09:00+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )