Yi Peng là lễ hội truyền thống của vương quốc Thái lan.Vào lễ hội này, mọi người sẽ thả đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không ma

Question

Yi Peng là lễ hội truyền thống của vương quốc Thái lan.Vào lễ hội này, mọi người sẽ thả
đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không may và muộn phiền sẽ được
gột tẩy, cùng đèn trời bay đi. Đèn được làm bằng giấy, có hình dạng bao tải, khung được
làm bằng tre mảnh, ở giữa có buộc bấc (tim) đèn. Khi đốt bấc đèn, không khí bên trong
đèn nhẹ hơn không khí xung quanh sẽ khiến đèn bay lên cao và đi xa. Em hãy giải thích
vì sao không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh?

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-01T00:08:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:09:46+00:00

  Ta có: công thức về khối lượng riêng của một chất là: D=m/V.
  Trong đó:
  D là khối lượng riêng của chất tạo thành vật. (kg/m^3)
  M là khối lượng của vật. (kg)
  V là thể tích của vật. (m^3)
  Vì: khối lượng của một vật cho biết lượng chất chứa bên trong vật nên không bao giờ thay đổi.
  => Thể tích của chất thay đổi (tức V của chất thay đổi).
  => D và V là tỉ lệ nghịch với nhau.
  Vậy nếu V của chất tăng => D của chất giảm và ngược lại.
  Ta có: khi đốt nóng bấc đèn thì không khí nở ra vì nhiệt nên nóng lên. => V của không khí nóng trong đèn tăng => D của không khí nóng trong đèn giảm.
  Trong khi đó, không khí xung quanh không nở ra vì nhiệt nên lạnh hơn so với không khí trong đèn. => V của không khí lạnh xung quanh không tăng =>D của không khí lạnh xung quanh không đổi.
  Vì: D của không khí nóng trong đèn giảm và D của không khí lạnh xung quanh không đổi nên D của không khí nóng trong đèn < D của không khí lạnh xung quanh.
  => không khí nóng trong đèn nhẹ hơn không khí lạnh xung quanh.
  Vậy: không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )