you can’t go camping unless you have a-. điền từ vào gthich nghĩa nha

Question

you can’t go camping unless you have a…..
điền từ vào gthich nghĩa nha

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-11-28T13:38:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:39:16+00:00

  You cannot go camping unless you have a free time = Bạn không thể đi cắm trại trừ khi bạn có thời gian rảnh                                                         

  0
  2021-11-28T13:39:28+00:00

  You cannot go camping unless you have a tent .

  [bạn không thể đi cắm trại trừ khi bạn có lều trại ]

  @Olympia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )