You know my twilight mind right now. I really need you nghĩa là –.

Question

You know my twilight mind right now. I really need you
nghĩa là ………

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-16T05:29:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:30:47+00:00

  You know my twilight mind right now. I really need you.

  =>Translate: Cậu biết tâm trí mơ màng của tớ ngay lúc này .Tớ thực sự cần cậu .

  #xinhaynhatduockhong????????????

  0
  2021-10-16T05:31:09+00:00

   Dịch nghĩa ra là :bạn biết tâm trí hoàng hôn của tôi ngay bây giờ.Tôi thực sự cần bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )