you should practise…english with foreigners to improve your pronunciation

Question

you should practise…english with foreigners to improve your pronunciation

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-09-05T17:59:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:00:56+00:00

  Đáp án là : speaking

  `->` Sau practice là một động từ thêm V-ing vì thế chỗ trống ở đây trước tiên nghĩ đến ngay nó sẽ là speak , sau đó thêm -Ving vào sẽ được speaking

  `**` Tạm dịch : Bạn nên luyện nói tiếng Anh với người nước ngoài để cải thiện khả năng phát âm của bạn.

  0
  2021-09-05T18:01:03+00:00

  You should practise speaking english with foreigners to improve your pronunciation

  ⇒Bạn nên luyện tập nói tiếng anh với người nước ngoài để cải thiện khả năng phát âm của mình

  #xinctlhnạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )