Z=15 → Z=35 a)viết cấu hình b)xác định vị trí ( chu kì , nhóm ,stt ô) giải thích? c)phi kim hay kim loại ? giải thích?

Question

Z=15 → Z=35
a)viết cấu hình
b)xác định vị trí ( chu kì , nhóm ,stt ô) giải thích?
c)phi kim hay kim loại ? giải thích?

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-09-06T10:03:39+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:04:44+00:00

  Z= 15

  a) $1s^{2}$ /$2s^{2}$ $2p^{6}$ /$3s^{2}$ $3p^{3}$ 

  b)  P thuộc ô thứ 15 vì z=15

          chu kì 3 vì có 3 lớp e

          thuộc nhóm V A -vì có 5 lớp e ngoài cùng

                                     – thuộc ng tố d

  c) phi kim ⇒ 5 e ở lớp ngoài cùng

  Z=35

  a) $1s^{2}$/ $2s^{2}$ $2p^{6}$ /$3s^{2}$ $3p^{6}$/$4s^{2}$ /$3d^{10}$ /$4p^{5}$ 

  b) Br thuộc ô thứ 35 vì z=35

           chu kì 4 vì có 4 lớp e

           thuộc nhóm VII A – vì có 7 lớp e ngoài cùng

                                        – thuộc ng tố p

  c) phi kim ⇒ 7 e ở lớp ngoài cùng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )