Question
Giúp mình một câu trắc nghiệm thôi! Dùng hệ thống ròng rọc gồm một ròng rọc động và một ròng rọc cố định để đưa một vật có trọng lượng 50N lên cao 1m. Câu phát biểu đúng là : * (25 Điểm) A. ta phải ...
in progress 0
2 phút 2 Answers 0 views