Question
II. THÔNG HIỂU Câu 1. Nguyên nhân chính làm cho sản lượng nuôi trồng thuỷ sản cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là A. hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.​ B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. C. tiềm năng ...
in progress 0
9 phút 2 Answers 0 views

Question
vẻ sơ đồ chuỗi thức ăn (mối quan hệ về dinh dưỡng ) của sinh vật sau trong mototj hệ sinh thái ;thực vật ,ếch nhái ,rắn,sâu ,châu chấu ,gà dê, đại bàng ,hổ ,cáo,thỏ ,sinh vật phân giải ...
in progress 0
10 phút 2 Answers 0 views