Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với nội dung tự chọn , trg đó có sử dụng từ ghép ( gạch chân dưới từ đó )

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với ...

Read more

Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là hình chữ nhật,kích thước mặt đáy là 10cm x 15cm. Người ta đổ nước vào bình đến độ cao h sao cho tỉ số áp lự

Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là ...

Read more

IV. Give the correct form of the verbs in bracket. 1. The Titanic (cross)_______ the Atlantic when it (strike)_______ an iceberg. 2. In the 19th centu

IV. Give the correct form of the verbs in bracket. ...

Read more

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có ...

Read more

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc căn cứ vào đâu em xác định đc bố cục của văn bản

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc ...

Read more

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m không cắt đồ thị hàm số y=-2x^4 +4x^2 +2 Giúp mình vs ;-; tks ạ

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m ...

Read more

Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển độngg rơi tự dovaf viết công thức tính gia tốc gợi tự do

Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển ...

Read more

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được ...

Read more

the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa

the apples in our garden are rip and the oranges ...

Read more

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân trẵn Tính số gà và chó KO CẦN GIẢI CX ĐC MIK CẦN ĐÁP ÁN

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi ...

Read more