Cho hình chữ nhật ABCD có AB 8cm, BC 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB

Giúp em toán lớp 8 này với bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

Câu hỏi: toán lớp 8 Bài 1: Cho hình chữ ...

Read more
Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

Câu hỏi: bài tập toán lớp 11 rút gọn : ...

Read more

Giúp em bài tập hóa lớp 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

Câu hỏi: Đặc điểm chung của các đơn chất halogen ...

Read more
Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

Giúp mình bài tập hóa lớp 10 Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

Câu hỏi: Đâu là mô tả đúng về đơn chất ...

Read more

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với nội dung tự chọn , trg đó có sử dụng từ ghép ( gạch chân dưới từ đó )

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với ...

Read more

Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là hình chữ nhật,kích thước mặt đáy là 10cm x 15cm. Người ta đổ nước vào bình đến độ cao h sao cho tỉ số áp lự

Một bình thủy tinh tiết diện đều có đáy là ...

Read more

IV. Give the correct form of the verbs in bracket. 1. The Titanic (cross)_______ the Atlantic when it (strike)_______ an iceberg. 2. In the 19th centu

IV. Give the correct form of the verbs in bracket. ...

Read more

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có ...

Read more

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc căn cứ vào đâu em xác định đc bố cục của văn bản

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc ...

Read more

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m không cắt đồ thị hàm số y=-2x^4 +4x^2 +2 Giúp mình vs ;-; tks ạ

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m ...

Read more