0. The roof of the building _____________ in a storm a few days ago. A. damaged B. was damaged C. has damaged D. has been damaged

Question

0. The roof of the building _____________ in a storm a few days ago.
A. damaged B. was damaged C. has damaged D. has been damaged

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-08-22T01:41:57+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:43:33+00:00

  Chọn đáp án : B

  Giải thích : 

  + Đây là thì bị động ở quá khứ

      Dấu hiệu : a few days ago

      Cấu trúc : S+ was/we’re + VPII

  + Dịch câu : Mái của những toàn nhà đã bị phá hủy trong một cơn bão vài ngày trước

  0
  2021-08-22T01:43:48+00:00

  0. The roof of the building _____________ in a storm a few days ago.

  A. damaged

  B. was damaged

  C. has damaged

  D. has been damaged

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )