1.Xác định tọa độ địa lí 2.Dưới cực nam là vĩ tuyến nào 3.Xác định đông tây nam bắc 4.Có bao nhiêu cự bác và cực nam 6.nêu ý nghĩ của 1:650000 trên bả

Question

1.Xác định tọa độ địa lí
2.Dưới cực nam là vĩ tuyến nào
3.Xác định đông tây nam bắc
4.Có bao nhiêu cự bác và cực nam
6.nêu ý nghĩ của 1:650000 trên bản đồ
Giúp mik vs ạ

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-11T10:11:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:12:34+00:00

  Ví dụ, Baltimore, Maryland (ở Hoa Kỳ) có : vĩ độ 39,3° Bắc, và kinh độ là 76,6° Tây (39,3°B 76,6°T)

  dưới cực nam là vị tuyến : Hạ chí tuyến (23° 26′ 22″ vĩ bắc) Xích đạo (0° vĩ bắc) Đông chí tuyến (23° 26′ 22″ vĩ nam) Vòng Nam Cực (66° 33′ 38″ vĩ nam)

  Quay mặt về phía mặt trời mọc nghĩa là bạn đang đối diện hướng Đông, khi đó hướng Bắc sẽ ở bên trái, và hướng Nam ở bên phải. Quay mặt về phía mặt trời lặn có nghĩa là bạn đang đối diện hướng Tây, khi đó hướng Bắc sẽ ở bên phải, và hướng Nam ở bên trái.

  có 1 cực bắc và 1 cực nam

  cực bắc = bắc cực 

  cực nam =  nam cực

  Ví dụ : tỉ lệ 1:100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm hay 1 km trên thực địa.

  ý nghĩ của nó là nó bị thu nhỏ đi 560000  lần

  0
  2021-08-11T10:12:46+00:00

  câu 1:

  Ví dụ, Baltimore, Maryland (ở Hoa Kỳ) có : vĩ độ 39,3° Bắc, và kinh độ là 76,6° Tây (39,3°B 76,6°T)

  câu 2: 

  dưới cực nam là vị tuyến : Hạ chí tuyến (23° 26′ 22″ vĩ bắc) Xích đạo (0° vĩ bắc) Đông chí tuyến (23° 26′ 22″ vĩ nam) Vòng Nam Cực (66° 33′ 38″ vĩ nam)

  câu 3: 

  Quay mặt về phía mặt trời mọc nghĩa là bạn đang đối diện hướng Đông, khi đó hướng Bắc sẽ ở bên trái, và hướng Nam ở bên phải. Quay mặt về phía mặt trời lặn có nghĩa là bạn đang đối diện hướng Tây, khi đó hướng Bắc sẽ ở bên phải, và hướng Nam ở bên trái.

  câu 4 : 

  có 1 cực bắc và 1 cực nam

  cực bắc = bắc cực 

  cực nam =  nam cực

  câu 6: ý nghĩ của 1:650000

  Ví dụ : tỉ lệ 1:100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm hay 1 km trên thực địa.

  ý nghĩ của nó là nó bị thu nhỏ đi 560000  lần

                                                          xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )