1 chất điểm chuyển động tròn đều có bk quỹ đạo 0,5m. Biết rằng trong 10s, chất điểm đi đc 5 vòng. Tốc độ dài và tốc độ hướng tâm là gì? Quãng đg chất

Question

1 chất điểm chuyển động tròn đều có bk quỹ đạo 0,5m. Biết rằng trong 10s, chất điểm đi đc 5 vòng. Tốc độ dài và tốc độ hướng tâm là gì? Quãng đg chất điểm vạch ra trong 3,5s

in progress 0
Raelynn 3 ngày 2021-12-07T00:37:47+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:38:56+00:00

  Đáp án:

  v=4π m/s

  a =394,7 m/s2

  Giải thích các bước giải:

  r=0,4 m

  f= 5 vòng/s

  W= 2 π. f=10π (rad/s)

  Vận tốc dài là: V=W.r=10π.0,4=4π(m/s)

  gia tốc hướng tâm: aht= W2.r=(10π)2.0,4=394,7 m/s2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )