1 cọc cao 2m sẽ có bóng bao nhiêu mét. Biết ánh sáng Mặt Trời xiên 45° so với ánh sáng phương ngang

Question

1 cọc cao 2m sẽ có bóng bao nhiêu mét. Biết ánh sáng Mặt Trời xiên 45° so với ánh sáng phương ngang

in progress 0
Anna 1 năm 2021-12-07T15:46:10+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T15:47:55+00:00

    Đáp án:

    1m

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )