1.Computer are popular…nowdays(world)

Question

1.Computer are popular…nowdays(world)

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-08T17:04:01+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:05:33+00:00

  1.Computer are popular $worldwide$ nowdays(world)

  Dịch: $\text{ Máy tính phổ biến trên toàn thế giới ngày nay}$

  $#Sen$

  $\text{Chị làm qua rồi nhen}$

  $\text{Cho chị xin hay nhất}$

  0
  2021-09-08T17:05:43+00:00

  1.Computer are popular.$worldwide\alpha$  .nowdays(world)

  bạn bỏ chữ $\alpha$ ở cuối đi nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )