1, Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 2 A khi đó được mắc vào hiệu điện thế 16V. Muốn cường độ dòng điện giảm đi 0,4 A thì hiệu điện thế là bao nh

Question

1, Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 2 A khi đó được mắc vào hiệu điện thế 16V. Muốn cường độ dòng điện giảm đi 0,4 A thì hiệu điện thế là bao nhiêu?

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-03T16:41:19+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:43:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:                                                                         Bài làm 

  Cho I1=2A ; U1=16V                             Khi cừng độ dòng điện giảm đi 0,4 A thì số hiệu điện thế là 

         I 2 = 2-0.4=1.6 A                                   U1/U2=I1/I2<=>16/U2=2/1.6=>U2=16×1.6:2=12,8 V

   Tìm :U2 =?                                                                Đáp số : U2 = 12,8 V

         

   

  0
  2021-09-03T16:43:12+00:00

  Đáp án:

  U’ = 12,8V 

  Giải thích các bước giải:

  Vì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện ta có:

  \[\frac{{U’}}{{I’}} = \frac{U}{I} \Leftrightarrow \frac{{U’}}{{2 – 0,4}} = \frac{{16}}{2} \Rightarrow U’ = 12,8V\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )