1.Đồng bằng ven biển miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm gì? 2.Phát biểu nào không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung a.biển có vai trò h

Question

1.Đồng bằng ven biển miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm gì?
2.Phát biểu nào không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung
a.biển có vai trò hình thành chủ yếu
b.đất nghèo và có ít phù sa sông
c.ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn
d.hẹp ngang và bị núi chia cắt
3.Vùng đồng bằng sông Hồng nước ta không có đặc điểm nào sau đây
a.vùng đất trong đê được bồi đắp hàng năm
b.địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc
c.có hệ thống đê ven sông ngăn lũ
d.bề mặt đồng bằng bị chia cắt th nhiều ô
4.Đặc điểm nào ko đúng vs núi tây bắc
a.nằm giữa sông hồng và cả
b.nhiều đỉnh cao nhất nước
c.3 dải định hình hướng TBĐN
d.có các cao ng badan xếp tầng
5.hệ quả quá trình xâm thực mạnh ở khu vực đồi núi là quá trình gì?
6.gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng bắc bộ có hướng chủ yếu là?
7.gió mùa đông bắc thổi vào nước ta theo hướng nào?
8.câu nào là biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
a.cán cân bức xạ âm quanh năm
b.sinh vật cận nhiệt đới chiếm ưu thế
c.xâm thực mạnh ở đồi núi
d.chế độ nước sông ko phân mùa
9.Càng vào phía nam thì gió mùa đông bắc càng??///
10.gió tây nam trong thời kì đầu mùa hạ có nguồn gốc từ?
11.sự phân mùa của khí hậu nước ta có nguyên nhân do đâu?
12.loại gió nào gây mưa cho ven biển trung bộ, là ng nhân chính tạo mùa khô ở nâm bộ và tây ng??
13.tình trạng xâm nhập mặn ở đb sông CLong diễn ra nghiêm trọng ng nhân chủ yếu là do??
//Help me//Please//

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-28T07:53:28+00:00 2 Answers 1221 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:54:29+00:00

  1.Có nhiều cồn cát, đầm phá

  2.Đáp án C

  3.Đáp án A

  4.Đáp án A

  5.Quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả đối với vùng đồi núi

  0
  2021-08-28T07:54:48+00:00

  1. có nhiều đồn cát , đầm phá

  2.C

  3.A

  4.A

  5.quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả đối với vùng đồi núi

  6.

  7.hướng vòng cung

  8.A

  9.nhiệt độ trung bình năm càng tăng

  10 1. có nhiều đồn cát , đầm phá

  2.C

  3.A

  4.A

  5.quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả đối với vùng đồi núi

  6.

  7.hướng vòng cung

  8.A

  9.nhiệt độ trung bình năm càng tăng

  10. khói khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương

  10 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )