1.lượng mưa trung bình của nc ta hàng năm 2.tại sao nc ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa 3. biểu hiện chứng tỏ địa hình núi nc ta đa dạng

Question

1.lượng mưa trung bình của nc ta hàng năm
2.tại sao nc ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa
3. biểu hiện chứng tỏ địa hình núi nc ta đa dạng

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-07-27T02:17:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:18:15+00:00

  1)Lượng mưa trung bình hàng năm nước ta từ 1.500 đến 2.000 mm.

  2)

  Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện:

  * Ở vùng đồi núi, quá trình xâm thực diễn ra mạnh mẽ:

  + Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rưả trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá; khi mưa lớn xảy ra hiện tượng đất lở đá trượt

  + Ở vùng núi đá vôi hình thành địa hình cacxto với các hang động, suối cạn, thung khô

  + Tại các vùng thềm phù sa cổ, địa hình bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng

  * Ở vùng đồng bằng, quá trình bồi tụ diễn ra mạnh mẽ tạo các đồng bằng (ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu Long, ĐB ven biển miền Trung) và các bãi bồi ven sông, ven biển

  3)Biểu hiện chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng là địa hình có cả đồi, núi, đồng bằng, với các kiểu địa hình như núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi trung du, bán bình nguyê, cao nguyên, sơn nguyên, đồng bằng duyên hải, đồng bằng chậu thổ, các dạng địa hình ven biển…

  0
  2021-07-27T02:18:57+00:00

  1. Lượng mưa trung bình hàng năm nước ta từ 1.500 đến 2.000 mm.

  2. Nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa vì:

  + Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên gió Tín Phong bán cầu Bắc thổi quanh năm.

  + Mặt khác Việt Nam nằm trong khu vực châu Á gió mùa điển hình, chịu tác động của các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

  3. Biểu hiện chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng: Miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, cao nguyên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )